Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

Scan uw businesscase                

Wat maakt een woon en zorg concept waardevol? Een slagend woon en zorg concept onderscheid zich in de juiste balans tussen inhoud, financien en huisvesting, deze balans is een sluitende businesscase waarin 3 pijlers, zorg, vastgoed en financien elkaar voor 100% complementeren en versterken.

Een integrale benadering is derhalve de grootste noodzaak in de huidige woon en zorg omgeving, waarin de enige constante de continue veranderde maatschappij is, en uw woon en zorg concept laat slagen.

How2create care vult de 3 pijlers feilloos integraal in vanuit hun specialistische kennis en laat deze samenkomen in steeds klantspecifieke oplossingen tot rendement volle omgevingen.

Om elk van de 3 pijlers voor meer dan de volle 100% waarde te laten toevoegen binnen het model, stemmen we zo lang mogelijk de snaren van uw instrument af om tot de optimale waarden te komen.

Wij stemmen de juiste balans af binnen uw organisatie door de 3 deelvlakken, financien, vastgoed, en inhoud op de meest optimale methode met elkaar samen te brengen zodat een gezonde basis voor de businesscase gerealiseerd wordt.
Voor de 3 deelvlakken hebben wij een scanmethode ontwikkelt welke naadloos de pijn en verbeterpunten bloot legt binnen uw organisatie en verschillende scenario genereert tot maximale optimalisatie en waarde verbetering.

Onze visie is dat geboden zorg, vastgoed en financien samen een 10 moeten zijn om tot een maximale waarde te komen, als 1 onderdeel achterblijft, verlaagd dit de kans op slagen en optimalisatie...