Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

Scan uw omgeving en beleving

In de zorg gaat het om mensen. Patiënten, cliënten, familie en vrienden, begeleiders, verzorgenden, artsen en behandelaars. Voor deze mensen is een gezonde en inspirerende omgeving stimulerend. Bij het kiezen voor een zorgaanbieder speelt huisvesting een belangrijke rol, en dan met name de persoonlijke leefruimte en het aanbod van de faciliteiten. Logisch, de consument wordt steeds mondiger en kritischer en wil keuze ! 
Deze zorgconsument is bewust van het aanbod en hun keuze vrijheid. Ze zijn niet alleen veeleisender, maar gemiddeld hoger opgeleid, rijker en zelfstandiger dan de ouderen van nu. Sinds 1960 is het aandeel hoger opgeleiden van de beroepsbevolking 8 keer groter geworden. De prognose zal zijn dat in 2020 ruim 40% van de Nederlandse beroepsbevolking hoog opgeleid zal zijn. Deze zorgconsument wil zorgeloos oud worden. Hij wil naast goede persoonlijke vakkundige zorg een fijne, warme thuisomgeving. Een betrouwbare leefomgeving waarbij comfort steeds belangrijker wordt Enerzijds een fijne persoonlijke leefruimte en anderzijds een ruim aanbod van gemeenschappelijke faciliteiten. De vraag naar Hollandse bloemkool en bloemtjesgordijnen is niet meer van deze tijd. De zorgconsument wil voor de toekomst een frisse, gezonde en rustgevende leefomgeving.