Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

Nieuws

Dennenheuvel

integrale opdracht

Dennenheuvel1

Dennenheuvel

In opdracht van de Raad van Bestuur en haar ledenvereniging van Dennenheuvel hebben bij op onze 3 pijlers, inhoud, financiën en vastgoed de gehele organisatie middels een quickscan, welke als basis diende voor een in een later stadium gezamenlijk geschreven bedrijfsplan, Dennenheuvel weer op nieuw op de kaart gezet. Allerlei disciplines als crowdfunding, vormen van strategische samenwerkingen met zorgverzekeraars en collega zorgverleners, alsmede het leveren van zorgbedrijfskundige ondersteuning op de werkvloer kwamen in dit opdrachtgeverschap aan de orde. We zijn er trots op dat we voor Dennenheuvel een steun in de rug zijn geweest en hun de juist scenario naar de toekomst hebben kunnen geven.