Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

Nieuws

regio Roermond en Noord-Limburg

regio Roermond en Noord-Limburg1

In opdracht van een groep vastgoed eigenaren hebben we op een 4-tal herontwikkeling locaties in Noord-Limburg een onderzoek gedaan om de on- en mogelijkheden te inventariseren voor realisatie van woon&zorg accommodaties vanuit een innovatief perspectief. Een aantal locaties kan als toekomstig potentieel worden aangestipt. De vervolgstappen zijn gemaakt met de belanghebbenden om tot een succesvolle realisatie te komen.