Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

uw zorgdirigenten voor uw waardevolle woon en zorg

omgeving

 

Caro van Dijk architect;

Ir. Caro van Dijk is een architect met een brede interesse en ervaring. Al gedurende haar opleiding aan deTUDelft kreeg duurzaam ontwerpen steeds meer haar aandacht, en dit is sindsdien als rode draad terug te vindenin haar werk. Gebouwen ontwerpen die in (meer dan) hun eigen energie behoefte kunnen voorzien, maarook in bredere zin inspelen op maatschappelijke behoeften.Daarnaast houdt ze zich bezig met ontwerpend onderzoek naar nieuwe woon zorg concepten en integrale leefomgevingen. Hierin staat de menselijke beleving van de ruimte, zintuiglijkheid, gezondheid en een natuurlijkeinteractie tussen ruimte en gebruiker centraal.Sinds 2012 werkt Caro als zelfstandig architect onder de naam Caro van Dijk Architectuur aannieuwbouw, transformatie en interieur projecten.Daarnaast geeft Caro les als ontwerpdocent aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft en de BNA Academie,en geeft ze regelmatig lezingen voor uiteenlopende (onderwijs) instellingen. Ze neemt graag initiatieven omkennis in haar vakgebied te delen en te verbreden, zoals onderzoeksprojecten en interdisciplinaire samenwerkingmet andere ontwerpers en expertises. 

Dorus Helsen vastgoed en bedrijven taxateur;

Vanuit mijn liefde voor de horeca (Hotel Management School Leeuwarden) heb ik mij gespecialiseerd in het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed. Exploitatiegebonden vastgoed is vastgoed waarbij de onroerende zaak zowel qua bouw als inrichting voor maar één of slechts enkele functies is ingericht en waarbij alternatief gebruik zonder (te) hoge investeringskosten niet voor de hand ligt. In eerste instantie beperkte mijn werkzaamheden zich café's, restaurants en hotels. In deze economische tijden is het mijn overtuiging dat gebouwen met een specifieke inrichting en functie vooral moeten worden gewaardeerd op de interne geldstromen en de bedrijfseconomische (markt)omstandigheden. Dit geldt inmiddels niet alleen meer voor een hotel, jachthaven of skibaan maar ook fitnesscentra, zorginstellingen en op de korte termijn wellicht ook voor retail bedrijven. 

Leon Pater vastgoedkundige en gebiedsontwikkelaar;

Leon Pater is een vastgoedkundige met brede kennis op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Al jong is de interesse gewekt voor vastgoed, waarbij de studie Vastgoedkunde een logisch gevolg was. Met een doortastende, ondernemende en jonge geest worden ideeën opgepakt, conceptueel uitgewerkt, onderzocht op haalbaarheid in alle opzichten en in gang gezet om tot uitvoering te komen. Naast kennis van huisvestingsvraagstukken op particulier gebied heeft huisvesting voor ouderen en zorgbehoevende mijn bijzondere aandacht. Zorgvastgoed vergt naast een andere aanpak ook een andere insteek met een maatschappelijk doel. De winst voor Leon Pater zit hem dan ook niet in financieel opzicht, maar in een geslaagd ontwikkelingstraject waarbij voor iedere partij het einddoel wordt nagestreefd. Het is belangrijk om in het beginstadium van een ontwikkelingstraject dit als leidraad te hanteren voor alle betrokken partijen. Deze betrokkenheid zorgt voor een goede samenwerking wat ten goede komt van het proces. De totstandkoming van vastgoed doe je samen, en samen is niet alleen.

Jos Ruiter vastgoed jurist;

Ik ben specialist op het gebied van projectontwikkeling, aanbesteding, bouw en vastgoed het juridisch en fiscaal adviseren, vormgeven van projecten en samenwerkingsverbanden, begeleiden van transacties, contracteren in de gehele ontwikkelings- en uitvoeringsketen, risico inventarisatie van bestaande posities en opdrachten.

Marcel van der Oord bouwkundige;

Sinds 1998 breed betrokken geraakt bij huisvesting projecten in de zorg vanuit bouwkundig en interieur perspectief in commerciële functies. In 2008 gestart met consultancy trajecten middels buro vanderoord visions als adviseur van zorginstellingen rond allerlei huisvesting vraagstukken aan vastgoed, zowel operationeel als strategisch op exterieur en interieur vlak. Voorliefde voor kleinschalig wonen en duurzame herontwikkeling vastgoed, daarbij ondersteunend en adviserend aan particuliere zorgondernemers. Drijfveren; leefbare omgevingen creëren, wees trots maar nooit tevreden en werk vol passie en liefde!